právě se nacházíte » úvodní strana » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Provozovatel internetového obchodu
Creolan s.r.o.
Volyňských Čechů 837, 438 01 Žatec, Česká republika
IČ: 25430386, DIČ: CZ25430386

 

1. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Prostřednictvím poptávkového formuláře (v horní navigační liště i u každého výrobku) si zájemce může vyžádat informace týkající se libovolného výrobku, objednání, dostupnosti, ceně i dodání. Požadavku se budeme věnovat s maximální pozorností a budeme se snažit odpovědět v co možná nejkratší možné době. Na zadanou e-mailovou adresu budou odeslány veškeré požadované informace a zájemce prostřednictvím mailové komunikace může též provést objednávku. Do objednávky je nutné uvést jméno, příjmení, popř. název organizace či instituce, IČ, DIČ, název zboží a počet kusů. Objednávka je závazná a o jejím přijetí prodávajícím je kupující informován e-mailem.

Odběratel se odesláním objednávky zavazuje k převzetí zboží a k zaplacení dle smluvených podmínek. Dodavatel se přijetím objednávky zavazuje zboží dodat ve stanoveném termínu, množství a jakosti.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačních podmínek a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

2. Storno objednávky.

Pokud kupující provede storno objednávky do 12 hodin od jejího potvrzení prodávajícím, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno a e-mail a číslo objednávky.

3. Druhy dopravy

V případě osobního odběru je možné zboží vyzvednout v den potvrzení objednávky na adrese společnosti, za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech vás budeme informovat. Objednávky lze vyzvedávat v pracovní dny „od – do“, mimo tuto dobu po dohodě. Zboží je doručováno způsobem plynoucím ze vzájemné dohody či požadavku kupujícího. Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

V případě individuální dohody je dodavatel schopen zajistit stylové předání svých výrobků osobami v dobovém oblečení. Tato služba je zpoplatněna zvlášť.

4. Doručení a dodací podmínky.

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny. Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

5. Záruka.

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. 
Na zboží poskytujeme záruční lhůtu stanovenou zákonem. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

6. Rozpor s kupní smlouvou.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“) má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7. Odstoupení od smlouvy

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů, pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod).
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat. Zboží může být po dohodě vráceno i později.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
 • Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

8. Jak postupovat při vracení zboží:

Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže Vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit: Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, taková zásilka nebude přijata. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky anebo v hotovosti v sídle společnosti.

V případě vrácení zboží bude kupujícímu vrácená částka ponížena o náklady vynaložené na odeslání zboží.

9. Platby

Způsob úhrady lze vybrat dohodou při objednání zboží.

Platba předem: kupující obdrží zálohovou fakturu se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet.

Dobírka: objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti (pouze v rámci ČR).

Osobní odběr: kupující platí v hotovosti při osobním odběru v sídle firmy.

10. Reklamační řád

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle tohoto reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 7 – Odstoupení od smlouvy.

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady. Musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady případně označeným místem závady.

Jak postupovat při reklamaci

 1. V případě reklamace zašlete výrobek na adresu: Creolan s.r.o., Volyňských Čechů 837, 438 01 Žatec, Česká republika. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 2. Ihned po obdržení zboží prodávajícím, obdrží kupující reklamační protokol.
 3. Reklamace zásilky je možná do 3 dnů od doručení za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání. Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.
 4. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 5. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 6. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
 7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 8. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
 9. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
 10. U zamítnutých reklamací může prodávající kupujícímu účtovat náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 11. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

 

Děkujeme za Váš čas věnovaný přečtení obchodních podmínek.
Obchodní podmínky jsou platné od 01.09.2013 do odvolání.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Copyright © 2013 - 2023 CREOLAN s.r.o. | Tvorba stránek Blig s.r.o.